Natural Language
in Information Retrieval

Fördelar med naturligt språk i informationssökning

Domänspecifika och allmänna språkkunskaper

Integrerad runtimerepresentation av språkliga kunskaper

Djupindexeringstillämpning (textkategorisering)