Utvärdering av ett textkategoriseringssystem för svenska

Generella problem vid utvärdering av textkategoriseringssystem

Specifika inslag i den aktuella utvärderingen

Kännetecknen för ett kunskapsbaserat textkategoriseringssystem

Task description

Particulars