Precisionssökning på fördefinierade ämne bland riksdagsdebatter.

Specifik sökning innebär att språkmotorn lär sig en specifik ämnesstruktur att indexera texter med. Det kan vara ett forskningsområde, som t.ex. medicin, här är det c:a 4000 ämnen som riksdagsbiblioteket har tagit fram för ämneskategorisering av riksdagsdebatter. De är ordnade i en trädstruktur. En mycket noggrann språklig analys som tar hänsyn till ämnesstrukturen är en förutsättning för en lyckad selektiv indexering.


Två steg i sökning

Ämnessökning sker i två steg. Den del av ämnesstrukturen som matchar sökord visas först. Sedan väljer man ett eller flera ämne varpå en lista matchande dokument presenteras.

Jokertecken "*" matchar alla teckenkombinationer. Om jokertecknet enbart skrivs in som sökord presenteras alla ämnen som man kan finna dokument för. Det kan vara nyttigt att bläddra i hela ämnesstrukturen i början, inte bara för att bekanta sig med ämnena utan även för att se hur många dokument som finns att läsa i varje ämne.

Att söka ämne

För att välja fram ämnen skriver man in ett eller flera ord som man tror kan beteckna ämnet. Sökord tolkas av Lexware till lexikonord och därför finns automatiskt alla böjnings- och sammansättningsformer med i sökningen, lika så besläktade begrepp. Vill du få flera ämnen matchade samtidigt skriver du en lista sökord - mellanslag eller komma kan användas som avskiljare. En lista sökord tolkas som "eller", dvs ju flera ord du skriver in desto flera ämnen matchas. Om sökordet inte matchar något ämne försök igen med ett besläktat begrepp eller lägg till jokertecken framför eller efter sökordet.

Att välja ämne

Ämnen som matchar sökordet markeras med fetstil och presenteras med sina överordnade ämne, överordning återges med indrag. Antal dokument som finns att läsa i ämnet anges i parentes efter varje ämnesbeteckning. Lägg märke till att det inte är så att dokument som indexeras med överordnade ämnen finns automatiskt indexerade med underordnade ämnen. T.ex. "prostitution" är underordnat "sociala problem" i ämnesstrukturen, men dokument som handlar om prostitution specifikt och inte om sociala problem i allmänhet får man inte om man väljer ämnet "sociala problem".

I rutan framför varje ämnesbeteckning markerar du de ämne du vill få dokumentlistan för. Om flera ämne markeras tolkas detta som och, dvs varje dokument som hämtas handlar om alla markerade ämnena inte bara om ett av dem. T.ex. om du markerar "sociala problem" och "prostitution" får du enbart de dokument som handlar om de båda ämnena.

Dokumentlista

När du har valt ämnet klickar du på knappen "Visa". Listan över dokument som innehåller de ämnen du har markerat inleds med upprepning av de utvalda orden överst på sidan så att du kan kontrollera att inget markerats av misstag. Sökresultatet visas direkt under.

Dokumentbeskrivning

Dokument preseneras i listan med dokumenttitel, ett par nyckelord samt webbadress. Ibland har dokument konstiga titlar (de hämtas från de indexerade webbsidornas märkning) och därför genererar Lexware ett par nyckelord som kan kortfattat orientera dig i dokumentets innehåll. För att sortera dokument efter relevans i ämnet används ett mått på ämnets förekomst i dokumentet (anges i parentes). Vill du läsa texten klickar du på den understrukna delen i dokumentbeskrivningen.

«- Tillbaka