Precisionssökning på nyckelord i tidningsartiklar.

Den här nyckelordssökningen liknar kategorisökning. Skillnaden är att kategorier inte behöver bestämmas i förväg. Innehållssubstantiv som finns i texterna används istället. Sökningen sker i två steg: nyckelord som matchar sökordet visas först, sedan är det bara att markera det eller de nyckelsord som man vill se texter med.

Indexering

Alla innehållssubstantiv och egennamn från alla texter på sajten kan användas som nyckelord. Informationen om hur många gånger och i hur många texter ett nyckelord förekommer i finns vid varje nyckelord. Jokertecknet matchar alla teckenkombinationer men kan inte användas ensamt som sökord.

Sökordsprecisering

För att få fram de sökta nyckelorden skriver man in ett sökord (eller flera) i vilken böjningsform man vill. Varje sökord tolkas till lexikonord, dvs. förutom alla böjnings- och sammansättningsformer läggs även vissa besläktade ord till, t.ex. sökordet "kompetens" utökas med "befogenhet". Om sökordet inte får någon träff försök igen med ett besläktat begrepp eller lägg till jokertecken framför eller efter sökordet.

Flera sökord

Vill man skriva flera sökord använder man mellanslag eller komma som avskiljare. Flerordsegennamn omsluts med citationstecken, t.ex. "Gudrun Schyman". En lista sökord tolkas som "eller", t.ex. om man söker på "bil säkerhet trafik" matchas texten med "bil", "säkerhet", eller med "trafik", samt texten med sammansättningar där minst två av sökorden förekommer, t.ex. "trafiksäkerhet". Texten med "trafikkaos" hämtas däremot inte därför att "kaos" finns inte bland sökorden. För att få alla sammansättningar med i sökningen skriv in ett sökord åt gången.

Lista med nyckelord

De nyckelord och ev. egennamn som matchar sökordet/sökorden ordnas enligt antal förekomster. Genom markering i rutan framför varje nyckelord väljer man de ord som man vill se texter med. Om flera ord markeras kan man även bestämma om texten som skall hämtas bör innehålla alla eller enbart något av de utvalda orden. När ord är markerade klickar du på knappen "Visa".

Texter med alla eller med något utvalt nyckelord

Om du söker på flera ord kan du välja att få endast de texter som innehåller alla utvalda orden eller bara något av de utvalda orden. Ditt val gör du i menyn höger om knappen "Visa" - standard valet är "något".

Textlista

Listan över texter som innehåller de ord du har markerat inleds med upprepning av de utvalda orden överst på sidan så att du kan kontrollera att inget har markerats av misstag, t.ex. glömts från tidigare sökning.

Textbeskrivning

De matchande texterna preseneras i listan med:
1. Texttitel som är klickbar,
2. Antal ordförekomster och antal textord i texten,
3. Huvudämnet (genereras automatiskt av Lexware),
4. Nyckelord som tyder på innehållet (genereras automatiskt av Lexware),
5. Webbadress.

«- Tillbaka