Hur Lexware kan nyttjas

Tillämpningar för sökning och extrahering av information, som precisionssökning, språkstöd är bara exempel på möjliga tillämpningar av språkmotorn. Att skräddarsy en ny tillämpning är inte svårt.

Via Internet

Ett exempel är sökning i riksdagsdokument: Lexware analyserar fortlöpande debatter på riksdagens webbsida och indexerar dem med huvudämnen. Indexet finns på Lexwares webbsida, där sökning utförs. Bara när man vill läsa de utvalda dokument kopplas man vidare till riksdagens webbsida.

Tillämpningar i läs- och skrivstöd kan beställas via e-post. T.ex. vill man få texter försedda med uppslagsbubblor (jfr Språkstöd) kan man e-posta dem eller skickar url-adress där de kan läsas ifrån. Samma gäller utvinning av information, som t.ex. att välja fram nominalfraser, egennamn, sammansätta substantiv, osv.


Som produkt

Lexware kan byggas in som en modul i ett befintligt datorsystem (t.ex. en sökmotor). Lexware-språkmotor är skriven i standard C, tillämpningar skrivs i Java. IO-gränssnitt kan vara text, html, xml. Jfr beskrivning av en tillämpning för textkategorizering baserad på Lexware-språkmotor och integrerad med en extern kunskapsrepresentation från Riksdagsbiblioteket: Djupindexering PDF 69KB

«- Tillbaka