Om Lexware®

Lexware® är en språkmotor. Den kan bäst svenska - dess kunskapsdatabas motsvarar innehållet i Nationalencyklopedins ordbok. Andra språk är under utveckling: engelska och polska har lexikon på c:a 100 000 eneheter plus alla böjningsformer. Basordlistor finns även för franska, latin, spanska, tyska.


Svensk lexiko-grammatik
80 000 uppslagsenheter försedda med:
ordledslänkar
etymologi
stil
ämne
synonymer el. parafraser
böjning (motsv. c:a 800 000 ordformer),
ordklass
och ordbildningstyp
400 ordbildningsregler
500 frasbildningsregler
700 fasta fraser
50 000 namn uppdelade i bl.a. människor, platser, organisationer.

Program
98% täckning vid 100% precision,
extern utvärdering: bäst i textkategorisering av riksdagens dokument,
snabb analysstrategi för svenska, c:a 20 000 textord/sek. med en P III 800Mhz,
språkmotor i standard C, tillämpningar i Java,
varumärke 2000.

«- Tillbaka