Mera sökmöjligheter

Samtidigt som språkmotorn utesluter informationsbruset öppnar den vägen till flera sökträffar genom att göra sökningar bredare.

       

Sökord = nyckelord

När man t.ex. letar efter prostitution vill man normalt få texter där ordet hittas oavsett dess böjningsform, och även dess förekomster i sammansättningar, samt parafraser och besläktade ord, som t.ex. könshandel, könsköp, handel med sexuella tjänster. Det är precis den sökning man får med språkmotorns stöd. Kan testas på Aftonbladets artiklar under "sök nyckelord".

Sökord = ämnesområde

Begrepp i det allmänna ordförrådet är indelade i ämnesområde så som t.ex. PENGAR: krona, euro, dollar, mark, m.m. Lexware kan stödja ämnessökning genom att automatiskt kategorisera texter i c:a 70 ämnesområde, (vilket kan testas i testdemon).

Sökord = fördefinierad kategori

Språkmotorn kan också integreras med en extern kunskapsrepresentation. Termerna i den externa representationen länkas med den med språkets lexikogrammatik och på så vis kan dessa identifieras i olika former och parafraser i texter. Sökning på riksdagsdebatter enligt Riksdagens egen ämnestaxonomi kan testas under "sök kategori".

«- Tillbaka